Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

nieznanaukraina jarecka lublin drohobycz bu??garii galeria leszek m?dzik golberg bruno g??recka nasi arty??ci eon horusa zwierciad??o szpilki noce filmy festiwal 2012 cytaty o schulzu krcha o schulzu
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542322 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
KIJ??W. Premiera "Demiurga" wg Brunona Schulza w Kijowie. Spektakl Olega Lipcyna


W Narodowy Akademickim Teatrze Dramatycznym im. Iwana Franki w Kijowie wystawiono po raz pierwszy na Ukrainie spektakl oparty na prozie Brunona Schulza - "Demiurga" w adaptacji i re??yserii Olega Lipcyna, jednego z najwybitniejszych ukrai??skich twórców teatru eksperymentuj?cego. Premiera odby??a si? 16 listopada 2018 roku. To pierwsza taka realizacja w Ukrainie.

Narodowy Akademicki Teatr Dramatyczny im. Iwana Franki w Kijowie nale??y do grona najwa??niejszych scen Ukrainy; powsta?? w 1920 roku w Winnicy. Jego szczególna zas??uga polega na promocji repertuaru dramaturgów ukrai??skich (sztandarowa sztuka to "Ukradzione szcz???cie" Iwana Franki), ale te?? na konsekwentnym przybli??eniu widzowi ukrai??skiemu ??wiatowego darmatu klasycznego i wspó??czesnego. Jednym z dyrektorów teatru by?? dobrze w Polsce znany Bohdan Stupka.
Oleg Lipcyn (ur. 1960), wybitny re??yser, aktor, badacz i eksperymentator, pedagog, od po??owy lat 90 XX wieku mieszkaj?cy te?? w USA, od dziesi?ciu lat zajmowa?? si? twórczo??ci? Brunona Schulza z my??l? o adaptacjach filmowych i scenicznych. Mieli??my przyjemno??? przed kilku laty go??cici? go, wraz z grup? aktorów - uczestników warsztatów, w Drohobyczu i pokaza? Muzeum Pokój Brunona Schulza. Cieszymy si?, ??e powiód?? si? jego teatralny zamys?? wprowadzenia Schulza, pisarza, który prowokuje re??yserów ale jest równocze??nie trudno "adaptowalny" - na sceny ukrai??skie. Poni??ej mo??na znale??? link do relacji z premiery, jaka odby??a si? 16 listopada 2018. To pierwsza tak powa??na, wieloobsadowa, schulzowska realizacja teatralna w Ukrainie. "Demiurg" b?dzie grany 22 grudnia 2018, 15 stycznia oraz 2 i 23 lutego 2019.

O. Lipcyn w Muzeum Pokoju Brunona Schulza w Drohobyczu

Oleg Lipcyn w Drohobyczu

Proza Brunona Schulza trafi??a na ukrai??sk? scen? wcze??niej tylko raz: przed kilkunastoma laty monodram pod tytu??em "Plac ??w. Trójcy" wg Schulza zrealizowa?? lwowski aktor, malarz, scenograf, poeta - Aleksander Owerczuk w ramach polskiego Teatru Scena Galicjana we Lwowie. Natomiast w 2012 roku Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu wystawi?? spektakl "Zwierciad??o. Podwójna nieobecno???" Jolanty Jareckiej - inspirowany proz? i biografi? Schulza.

STRONA TEATRU FRANKI W KIJOWIE:

http://ft.org.ua/ukr/spectacle/141?bt=2003

RELACJA O "DEMIURGU" W TV:

https://24tv.ua/na_kamerniy_stseni_teatru_franka_vidbuvsya_dopremyerniy_pokaz_

vistavi_demiurg_n1064351

ZAPOWIEDZI . RECENZJE PRASOWE:

https://day.kyiv.ua/uk/photo/opir-materiyi

http://www.tkk.media/u-poloni-spohadiv/?fbclid=IwAR2saEZJNF3SKoMYuOa7YwHKigzDNCg_AQKbF_SZdbe3As1WA2PA6oMVm8I


20-12-2018, 09:01:17


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs