Imieniny: Bernarda, Sobiesława, Samuela
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

golberg cytaty o schulzu nasi arty??ci filmy lublin galeria g??recka leszek m?dzik eon horusa krcha bu??garii festiwal 2012 noce szpilki o schulzu nieznanaukraina bruno drohobycz zwierciad??o jarecka
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
538913 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
BRUNO4EVER. 26 listopada: performance Teatru Alter


Bruk. Paczka od Brunona Schulza

Poniedzia??ek, 26 listopada, o godz. 18.15 w Lublinie przy Bramie Grodzkiej. Po??ykacze ognia, wielkie ptaszyska… i paczka od Brunona Schulza. Wielkie i kameralne widowisko! Teatr z Drohobycza zaprasza na performance, podczas którego dokonane zostanie symboliczne wmurowanie na ulicy Grodzkiej i w Zau??ku W??adys??awa Panasa kostki brukowej z Drohobycza, pochodz?cej z ulicy, któr? zazwyczaj spacerowa?? Bruno Schulz.

Performance Teatru Alter w Warszawie, lato 2012Bruk, a dok??adnie: jedna kostka brukowa z Ulicy Krokodyli, po której chodzi?? Bruno Schulz zosta??a nadana jako paczka na poczcie g??ównej w Drohobyczu 3 listopada 2012. Kostk? opisano jako suwenir. Jednak??e kostka do Lublina nie dotar??a, zagin???a w tajemniczych okoliczno??ciach. 16 listopada okaza??o si?, ??e paczka z kostk? zosta??a zatrzymana na granicy przez s??u??by celne – i zwrócona do nadawcy, czyli do Twórczej Asocjacji „Alter”. Dla ukrai??skich s??u??b celnych kostka by??a przesy??k? biznesow?, próbk? towaru nieznanego pochodzenia!!! Jednak??e sztuka ma swoje sposoby – i przesy??ka przekroczy??a granic? dziel?c? Drohobycz i Lublin, i zostanie otwarta podczas performance.    

Ten post-art to cz???? projektu, jaki prowadzi organizacja „Alter” w Drohobyczu, i do którego tak??e my dok??adamy w Lublinie niniejszym swoje trzy grodze. Po raz pierwszy kostka z bruku w Drohobyczu zosta??a symbolicznie wmurowana w trotuar Rynku przed Muzeum Literatury w Warszawie. Teraz wniknie w bruk lubelski, zapewne na ulicy Grodzkiej lub w Zau??ku Panasa. 


23-11-2012, 03:02:05


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs