Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

jarecka o schulzu szpilki cytaty o schulzu g??recka noce lublin eon horusa leszek m?dzik galeria festiwal 2012 krcha bu??garii drohobycz golberg bruno nieznanaukraina zwierciad??o nasi arty??ci filmy
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542338 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Podzi?kowania

PODZI?KOWANIA

15.I.2013

Dla Marcina Kulwasa i ekipy spektaklu „Pie??ni wg Schulza” podzi?kowania za p??yt? i fajny list.

10.I.2013

Loni za zdj?cia z Drohobycza. 
Arty??cie S??awkowi Wójtowiczowi ??yczymy powodzenia w staraniach o pracowni?! 
Ewie Hadrian (WBP Lublin) za pami?? i ??e na nas liczy??a.

NA ??WI?TA I NOWY ROK 2013

Sk??adali??my ??yczenia wszystkim przyjacio??om i znajomym, jak i nieznanym jeszcze mi??o??nikom Schulza i Drohobycza. Przekazali??my specjalne ??yczenia dla wszystkich na Ukrainie na ??wi?ta wg kalendarza julia??skiego – m.in. dla Dmytryka i jego mamy, dla Pa??stwa Romanyszynów, aby si? kochali a Kamila ros??a, dla Alterowców, specjalnie dla Andrija i Olenki, aby??my bawili si? na ich ??lubie, dla Loni i jego Wiery, dla Josika Karpina, aby??my s??uchali, jak ??piewa polskie piosenki, dla dyrektora Myko??y Hnatenko, dla Pa??stwa Filewyczów, dla ks. Miros??awa Sobo??ty i dla wielu innych wa??nych osób.  

DZI?KUJEMY ZA ??YCZENIA DLA NAS.

5.XII.2012.

Pani Wei-Yun Lin-Góreckiej i Paw??owi Góreckiemu za przes??anie chi??skiego czasopisma UNITAS. A LITERARY MONTHLY NR 336 z Tajpei, Z CUDOWN? OK?ADK? I MATERIA?AMI O SCHULZU I DROHOBYCZU. Gratulacje za przek??ad prozy Schulza na chi??ski. Za Map? Schulzowsk? (Druga Strona Sto??u).
Pani Wei-Yun – dodatkowo za sympatyczn? nagan? udzielon? p. Grzegorzowi Józefczukowi.
KRZYSZTOF Anin KUZKO – dzi?kujemy Krzysiu za fotografie z Bruno4ever 2012!!!

Igorowi FECIAKOWI, mistrzowi fotografików Drohobycza, za przyjazd i spotkania w Lublinie.

Stra??y Granicznej - za dociekliwo???.  

30.XI.2012

Dzi?kujemy Warsztatom Kultury w Lublinie. Za pomoc i dobre s??owo dyrektorowi Grzegorzowi Rzepeckiemu, równie?? Piotrowi Zieniukowi i Annie Kominek. El??biecie Cwalinie – za ciasteczka na wernisa??. Niezrównanym Dziewczynom – za frekwencj?.

Annie Kaszubie – D?bskiej – za cierpliwo??? w sprawie wystawy, i za opowie???, która jest potwierdzeniem pasji i warsztatu.

29.XI.2012

Zdzichowi Kudelskiemu i Marcinowi Lachowskiemu za zaproszenie na wieczór Zaduszki Emigracyjne, po??wi?cony pami?ci prof. Ma??gorzaty Kitowskiej-?ysiak na KUL.

26.XI.2012

Uk??ony dla Ma??gorzaty Stachnik za udost?pnienie „Przytu??ku Sztuki im. Brunona Schulza”, oraz za garderob? w Waksmanie (mieszkajcie w najlepszym w Lublinie pensjonacie Waksman przy Grodzkiej 19!). Dla Restauracji Hades-Szeroka – za pocz?stunek dla Alteru. Dla Warsztatów Kultury za reflektory. Dla Lecha Cwaliny – za transport. Alterowi – za koniak. Kindze Mazur – za pomoc w druku zaprosze??. Saszy („Aszy”) Maksymowowi – za aktorskie po??wi?cenie. Igorowi i Andrzejowi – za wypróbowanie polskiej nafty kosmetycznej do celów fireshow. Krystynie Czuchrycie – za brawa dla aktorów.  

Dyrektorowi operacyjnemu Polonus PKS w Warszawie p. Januszowi ??migulskiemu za zgod? na korekt? kursu autobusu Warszawa-Lwów.

Igorowi Stachniwowi z Drohobycza sk??adamy specjalne ??yczenia na 30 urodziny.

16.XI.2012

Henrykowi Kowalczykowi (WOK, Festiwal Teatrów Niewielkich, Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza) – za pomoc przy organizacji wystawy w Wojewódzkim O??rodku Kultury, równie?? personelowi WOK; uk??ony dla dyrektora Artura S?pocha.

Marianowi Oleksiakowi, arty??cie z Drohobycza, za sztuk? i przyjazd do Lublina. Olegowi Lubkiwskiemu z legendarnych Czerniowiec - ??e uda??o si? z wiz? i za sentyment do Lublina, oraz za obiad. Andrzejowi Widelskiemu – za niezrównane towarzystwo i za wyk??ad o tym, jak si? robi tatara.

15.XI.2012

Wielkie dzi?ki sk??adamy Ewie Hadrian z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, ??e wszystko ??wietnie zorganizowa??a i ??adnie z nami rozmawia??a, za cudowne chwile w Czytelni Naukowej. Niezmiennie uk??ony dla Pani Dyrektor Zofii Ciuru??, która nam sprzyja, oraz podzi?kowania dla jej zast?pcy Grzegorza Figla.

Pani Natalii Filewycz z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki za sentyment do Lublina, i za systematyczne przyjazdy, za dobre s??owa i za kompetencj? w sprawie Schulza; Oksanie Maksymenko ze Lwowa - za spotkanie, klas? i u??miech. Andrzejowi Widelskiemu – za go??cinne progi, za narracje i oracje.

Marsza??kowi Województwa Lubelskiego Krzysztofowi Hetmanowi za dwa mi??e listy (i ciekawe motto) – jeden do Grzegorza Józefczuka, drugi – do uczestników „Bruno4ever” i promocji ksi???ek schulzowskich, a Ewie Hadrian – za ich odczytanie.

O. Tomaszowi Dostatniemu za dobre s??owa; za przybycie i wsparcie – mi??ym go??ciom, m.in. Ewie ?o??, Andrzejowi Zdunkowi, Józefowi Zi?bie.

14.XI.2012

Malarzowi Piotrowi ?ucjanowi za rozmow? i ekspresj? osobowo??ci, za temperament i charakter. Leszkowi Cwalinie (i koledze Mrówkowi) za zmontowanie wystawy Piotra ?ucjana i za us??ugi transportowe, El??biecie Cwalinie za wsparcie, licznym go??ciom za klimat i atmosfer?, Henrykowi ?ucjanowi – za udzia?? w licytacji, Mamie Piotra – za wspomnienia, Oli Zi??czuk – za rozmow? z Piotrem i po??wi?cony czas. Hadesowi za ekran, Teatrowi NN (Adamowi Marczukowi) za projektor i mikrofon.

12.XI.2012

Fotografikowi Krzysztofowi amin Kuzko za pomoc w kontakcie z Galeri? Oran??eria w Radzyniu Podlaskim, Gra??ynie Regulskiej z Radzynia – za przychylno??? i pomoc, oraz za dialog z fotografiami Mistrzów z ??ywca; podobnie - dyrektorowi ROK Zbigniewowi Wojtasiowi i go??ciom spotkania za mi??? obecno???, za nowe znajomo??ci. Lechowi Cwalinie – za transport i d??wiganie skrzyni z fotografiami.   Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs