Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
  Bruno4ever
  2007
  2008
  2009
  2010
  2011
  2012
  Nasi Arty??ci
  Salon Ludzi Ciekawych
  Co Nowego?
   Bruno4ever 2014
  Bruno4ever 2013
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

drohobycz golberg cytaty o schulzu szpilki noce jarecka g??recka krcha leszek m─?dzik eon horusa filmy bruno lublin zwierciad??o o schulzu festiwal 2012 bu??garii nieznanaukraina galeria nasi arty??ci
  Ramka


MI─?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?ÜNI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc─? finansow─? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi─?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?üFINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?üPRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542653 os├│b

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

 
Fotowymiana Lublin-Drohobycz
13 czerwca 2009
Fotografowie z Lublina pracuj─? w Drohobyczu, a ci z Drohobycza fotografuj─? Lublin. Efektem tej wymiany b─?d─? wystawy pokazywane w "europrowincjach" - w mie??cie Józefa Czechowicza i Brunona Schulza.

Igor Feciak jest zawodowcem, mistrzem fotografów drohobyckich, autorem pocztówek i albumów o tym mie??cie i ziemi lwowskiej. Fotografuje cyfrowo, aczkolwiek obróbka chemiczna nie jest mu obca; raczej woli urod─? koloru ni?? wymow─? kadrów czarno-bia??ych, za?? kolor poddaje obróbce, aby wyrazi─? swe emocje lub odda─? natur─? fotografowanego obiektu. Przez cztery dni przebywa?? w Lublinie, mia?? mo??liwo??─? podgl─?dania wydarze?? Nocy Kultury, wiele godzin sp─?dzi?? na Starym Mie??cie, przygl─?da?? si─? jego zau??kom, detalom architektury, ludziom, by?? te?? w Kazimierzu Dolnym. Drugim fotografem z Drohobycza, który za kilka dni przyjedzie do Lublina, b─?dzie Zenon Filipow, pos??uguj─?cy si─? tzw. aparatem panoramicznym, autor kola??owych zestawów pocztówek architektury Drohobycza, kolekcjoner i dokumentator miasta. Jako trzeci zapewne przyjedzie m??ody fotografik rekomendowany przez grup─? artystyczn─? Bia??y Kwadrat ze Lwowa.

Projekt wymiany fotografików mi─?dzy Lublinem a Drohobyczem stworzy??o Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza, finansowo wspomaga je miasto Lublin w ramach stara?? o tytu?? Europejskiej Stolicy Kultury. Za??o??eniem projektu jest porównanie dwóch miast "prowincjonalnych", które znalaz??y niezwyk??ych piewców w osobach odpowiednio poety Józefa Czechowicza i pisarza Brunona Schulza. Na czym polega domniemana magia tych miast, ich urok i ich ??ycie bie??─?ce? - oka??e si─? na wystawach planowanych w listopadzie.

Tymczasem w Drohobyczu przebywaj─? w ramach tego projektu dwaj fotograficy z Lublina. Lucjan Demidowski, nestor i klasyk fotografii lubelskiej, który pierwsz─? wystaw─? indywidualn─? mia?? pod koniec lat 60., obecnie fotografuje tylko i wy??─?cznie czarno-bia??o, aparatami du??ego formatu. Towarzyszy mu Micha?? Wo??niak, m??ody fotografik z Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego rekomendowany przez Krzysztofa Kuzko. W przysz??ym tygodniu do Drohobycza przyjedzie z kolei Max Skrzeczkowski, fotografik zwi─?zany z Kazimierzem Dolnym, absolwent tamtejszego Kolegium Sztuk Pi─?knych UMCS, podró??nik, autor wystaw z Japonii i Indii.

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza jest polskim wspó??organizatorem odbywaj─?cego si─? od 2004 r. co dwa lata Mi─?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu na Ukrainie, w rodzinnym mie??cie autora „Sklepów cynamonowych”, gdzie jednak wci─??? pozostaje on zapomniany albo niedoceniany i gdzie jego ksi─???ek nie znajdzie si─? w ksi─?garniach. Zrzeszaj─?c pasjonatów twórczo??ci Wielkiego Brunona, Stowarzyszenie wspomaga ukrai??skie ??rodowisko skupione wokó?? Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego tamtejszego uniwersytetu, które chce pisarzowi i arty??cie przywróci─? jego „wybran─? krain─?, t─? prowincj─? osobliw─?, to miasto jedyne na ??wiecie”. Twórczo??─?, ??ycie i losy recepcji dzie??a Brunona Schulza stanowi─? metafor─? i symbol tego wielokulturowego tygla, jakim by??y nie tak dawno te ziemie,
wielko??ci i dramatów XX wieku. Na festiwale do Drohobycza przyje??d??aj─? nie tylko profesorowie poloni??ci i t??umacze z wielu krajów Europy i ??wiata; o Schulzu i z Schulzem rozmawia si─? tam przez sztuk─? – poprzez wernisa??e, spektakle, koncerty, filmy. Zaprezentowano rzecz jasna „Sanatorium pod klepsydr─?” Wojciecha Hassa i filmy Braci Quay, którzy zreszt─? byli obecni w Drohobyczu na pokazie swojej „Street Of Crocodiles”, jak te?? m.in. krótkometra??ówki Wojtka Grabowskiego. Koncertowa?? Alfred Schreyer, ostatni drohobycki ucze?? Brunona Schulza, oraz kompozytor pianista Daniel Galay z Izraela, spektakle przedstawi??a Scena Plastyczna KUL Leszka M─?dzika, Lubelski Teatr Ta??ca, Bia??ostocki Teatr Lalek, Studio Teatr Test, Teatr Kurbasa ze Lwowa, spotykali si─? poeci i pisarze - jak Bohdan Zadura i Jurij Andruchowycz (tak??e z wroc??awsk─? grup─? Karbido). Podczas festiwalu „Dwa Brzegi” Stowarzyszenie zaprezentuje dokumentacj─? tych wydarze??, a przede wszystkim projekty artystyczne po??wi─?cone promocji dzie??a Schulza, odkrywaniu magii Drohobycza i specyfiki Kultury Pogranicza, które wci─??? trwaj─?, chocia?? ju?? w innej postaci i cz─?sto w innym wymiarze, który trzeba umie─? odczyta─?. Bruno Schulz Festival Association is Polish coorganizer of the International Bruno Schulz Festival in Drohobycz, Ukraine, held every two years since 2004. During the Film and Art Festiwal TWO RIVERSIDES, Association will present documentation of Drohobycz festivals.  Festiwale


  NewsLetter

Podaj sw├│j e-mailB─ůd┼║ na bie┼╝─ůco
z najwa┼╝niejszymi wydarzeniami zwi─ůzanymi
z postaci─ů Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Pawe┼é G├│rski | Wykonanie: ATLabs