Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

bruno leszek m?dzik cytaty o schulzu drohobycz lublin golberg filmy noce galeria g??recka festiwal 2012 krcha jarecka szpilki o schulzu nieznanaukraina nasi arty??ci bu??garii eon horusa zwierciad??o
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542336 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Szukaj
1. Pogrzeb prof. Ma??gorzaty Kitowskiej-?ysiak


2. W 120. urodziny oraz 70. rocznic? ??mierci pisarza i artysty Brunona Schulza


3. Bruno4ever 2012. Schulzowski Listopad. Lublin, Radzy?? Podlaski, Kazimierz Dolny


4. Micha??owski wystawia po raz 4. w Drohobyczu


5. Tysi?ce zdj??, dziesi?tki film??w


6. Prof. Ma??gorzata Kitowska-?ysiak nie ??yje


7. Po Samogonie i Cynamonie - Absynt. Nowa p??yta Jurija i Karbido


8. BRUNO4EVER. 2012. Wystawa w Radzyniu Podlaskim


9. BRUNO4EVER. Wystawa w Bramie Grodzkiej


10. BRUNO4EVER. Schulz, o Schulzu i o schulzni?tych


11. BRUNO4EVER. Oleksiak, Lubkiwski i Schenkelbach


12. DRUGA JESIE??. W 70 lecie ??mierci Brunona Schulza


13. BRUNO4EVER. 26 listopada: performance Teatru Alter


14. BRUNO4EVER. Brawa dla Saszy Maksymowa i Alteru


15. BRUNO4EVER. Projekt "Szpilki" Anny Kaszuby-D?bskiej - w Lublinie


16. BRUNO4EVER. Mapa niepami?ci i wsp????czesna kobieco???


17. P?YTA ALFREDA SCHREYERA. ??piewak z Drohobycza zaprasza na w?dr??wk? w czasie


18. BRUNO4EVER 2012. Finisa?? wystawy Jakuba Grzywaka i Mariusza Kubielasa ??U Schulza? w Radzyniu


19. Spektakl ??Zwierciad??o. Podw??jna nieobecno???? Joli Jareckiej w teatrze w Drohobyczu


20. HISTORIE Z P???TORA MIASTA (3)


21. Rocznica ??mierci prof. W??adys??awa Panasa (1947-2005)


22. Architektoniczna metafora prozy Brunona Schulza


23. Jerofiejew o Schulzu, czyli B??g ugotowany


24. Schulzowski spektakl Sceny Plastycznej KUL Leszka M?dzika


25. Wystawa Olega Lubkiwskiego w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki


26. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza


27. Drohobycz. Pami?ci prof. Marka Golberga (1922-2007). Mark Golberg, W??adys??aw Panas i Bruno Schulz


28. Drohobycz i jego posadzki. Wystawa Mariusza Drzewi??skiego w Muzeum Lubelskim


29. Drohobycz - Lublin. Czwarty tom rocznika naukowego ??Pogranicze. Polska ?? Ukraina?


30. Knajpa filarem kultury. Hades-Szeroka Art Festival


31. Schulzowskie ??Lustro?, dwudziesty spektakl Sceny Plastycznej KUL


32. Schulzowski ??Niewyczerpany transformista? Teatru Mumerus w re??yserii Wies??awa Ho??dysa


33. BRUNO4EVER 2013. Ulica Krokodyli, paralelny Schulz i noc lipcowa z niewinn? kuzynk???


34. SALON LUDZI CIEKAWYCH. Maks Skrzeczkowski oraz Dorota i Wojciech Nowakowscy


35. Dlaczego Lublin? W pa??dzierniku Hades Szeroka Art Festival II


36. O Brunonie Schulzu w Czerniowcach, mie??cie Paula Celana. Dni Brunona Schulza.


37. Grzegorz J??zefczuk, prezes Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza, laureatem Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury 2012


38. BRUNO4EVER 2013 II CZ????. Bruno4ever w Lublinie, Druga jesie?? w Drohobyczu. 4-21.11.2013


39. Dla Brunona Schulza. Udane spotkania ??Drugiej jesieni 2013? w Drohobyczu


40. Zmar?? Wojciech Krukowski (1944-2014), wielki artysta, przyjaciel Drohobycza i spraw schulzowskich


41. Dziewi?? lat temu zmar?? prof. W??adys??aw Panas


42. SZ??STY MI?DZYNARODOWY FESTIWAL BRUNONA SCHULZA W DROHOBYCZU


43. Zako??czy?? si? VI Mi?dzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu


44. SZ??STY FESTIWAL 2014. Monique Stalens i Leszek M?dzik czyli Bruno Schulz w (delikatnych) okowach teatru.


45. Drohobycz. Otwarto odnowion? wersj? Muzeum ?? Pokoju Brunona Schulza w Drohobyczu


46. SPRAWY BRUNONA SCHULZA W DROHOBYCZU ZNOWU ZAGRO??ONE. LIKWIDACJA CENTRUM POLONISTYCZNEGO. PROSIMY O POMOC


47. DROHOBYCZ. Nowy album Igora Feciaka o Drohobyczu. Z Brunonem Schulzem w tle


48. BRUNO4EVER 2014. Jan Gondowicz, wystawa, koncert i Drohobycz


49. LISTOPADOWA ??DRUGA JESIE??? W DROHOBYCZU. W 72. rocznic? ??mierci Brunona Schulza.


50. DROHOBYCZ ?? LUBLIN ?? ??WIAT. Schulzowski doktorat honorowy dla Grzegorza J??zefczuka


51. 10 lat temu zmar?? profesor W??adys??aw Panas...


52. PO??EGNANIE. ALFRED SCHREYER (8 maja 1922-25 kwietnia 2015)


53. BRUNO4EVER 2015. Jurij Andruchowycz i Karbido i nie tylko


54. FUNDACJA CHRO??MY DZIEDZICTWO DLA BRUNONA SCHULZA I DROHOBYCZA


55. BRUNO4EVER 2015. Dni Brunona Schulza Bruno4ever. Listopad 2015. Lublin i Drohobycz


56. ZAPOMNIANE TEKSTY BRUNONA SCHULZA. Schulz o malarzach z Drohobycza.


57. DRUGA JESIE?? DROHOBYCZ 2015. Historia i sztuka, pami?? i rozmowa


58. 4-7 MAJA. Hades Szeroka Art Festival 2016, czyli knajpa filarem kultury


59. Program VII Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. 3??9 czerwca 2016 roku


60. VII FESTIWAL. WYDARZENIE NA ??WIATOWYM POZIOMIE


61. DNI BRUNONA SCHULZA W LUBLINIE. Czyli Bruno4ever 2016


62. Wiera Meniok w??r??d nominowanych do Nagrody ??Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia


63. 10 lat temu w Drohobyczu. Lubelskie prezentacje kultury i sztuki


64. DRUGA JESIE?? DROHOBYCZ 2016. W 74. rocznic? ??mierci Brunona Schulza


65. BRUNO4EVER 2017 LUBLIN. Lothar Quinkenstein: ????rodek Europy. Mi?dzy mitologi? a kaba????


66. 10 lat Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza


67. 10 LAT SFBS. 700 LAT LUBLINA. Delegacja z Drohobycza w Lublinie


68. LUBLIN. ZMAR? MALARZ ARTYSTA ANDRZEJ A. WIDELSKI, PRZYJACIEL FESTIWALU I DROHOBYCZA


69. BRUNO4EVER 2017. Wystawy fotograficzne Marca Sagnola i Grzegorza J??zefczuka.


70. DROHOBYCZ. Jubileusz o. Olega Kiekosza, kapelana Uniwersytetu w Drohobyczu


71. DROHOBYCZ. Druga Jesie?? 2017. Zapraszamy.


72. ACTA SCHULZIANA NR 2: DRUGA JESIE??. CZYTANIA LISTOPADOWE W DROHOBYCZU


73. FESTIWAL 2018. Do Drohobycza przyjedzie teatr z Brazylii Turma do Dion?sio


74. 100 LAT NIEPODLEG?O??CI. Schulz i Pi??sudskim. Pisarz i w??dz.


75. FESTIWAL 2018. 7 DNI, PONAD 100 WYDARZE??, GO??CIE Z 15 KRAJ??W


76. PROGRAM VIII MI?DZYNARODOWEGO FESTIWALU BRUNONA SCHULZA W DROHOBYCZU


77. SCHULZFEST 2018. Zobacz relacje video, fotograficzne, internetowe i prasowe


78. Czas Schulza, czas Lwowa. Niezwyk??a powie??? Jurija Wynnyczuka. Promocja w Lublinie


79. DROHOBYCZ. Uszkodzenia Muzeum-Pokoju Brunona Schulza. PROSIMY O POMOC


80. DROHOBYCZ. DRUGA JESIE??. 19-20.XI.2018. Program. ?????????????. ????????? ?????????. ????????????? ???????


81. DZI?KUJEMY. LISTA DARCZY??C??W. 28 os??b z Polski i Ukrainy wspar??o darowiznami Muzeum Pok??j Brunona Schulza w Drohobyczu


82. BRUNO4EVER LUBLIN-DROHOBYCZ 2019. Spotkania i Rekonesansy Artystyczne


83. PAMI?CI MA?GORZATY KITOWSKIEJ-?YSIAK: Lublin - Drohobycz


84. PLANETA SCHULZ. O Festiwalu w "Kontekstach" (nr 1-2/2019)


85. Statut Stowarzyszenia


86. Stowarzyszenie


87. Stowarzyszenie Historia


88. Stowarzyszenie Kontakt


89. Stowarzyszenie Wladze


90. Stowarzyszenie Czlonkowie


91. Stowarzyszenie Honorowi


92. Sprawozdania


93. IV Festiwal 2010 Relacja


94. Drohobycz Historia


95. Bruno4ever 2011


96. Trzeci Festiwal 2008 Relacja


97. Trzeci Festiwal 2008 25 V


98. Trzeci Festiwal 2008 26 V


99. Trzeci Festiwal 2008 27 V


100. Trzeci Festiwal 2008 28 V


101. Trzeci Festiwal 2008 29 V


102. Trzeci Festiwal 2008 30 V


103. Trzeci Festiwal 2008 31 V


104. Bruno4ever 2009


105. Bruno4ever 2007 Jesien


106. Bruno4ever 2007 Kalendarium


107. Bruno4ever 2007 Rozmowa


108. Projekt Salon Ludzi Ciekawych


109. Artysta Stanislaw Ozog


110. Artysta Andrzej Widelski


111. Bruno4ever2011 a


112. IV Festiwal 2010 24 V


113. IV Festiwal 2010 25 V


114. IV Festiwal 2010 28 V


115. Artysta Bartlomiej Michalowski


116. Artysta Mariusz Drzewinski


117. V Festiwal 2012 Program


118. Artysta Benek Homziuk


119. V Festiwal Publikacje


120. BrunoSchulz Bibliografia


121. Partnerzy Centrum


122. Artysta Slawek Wojtowicz


123. V Festiwal 10 IX 2012


124. V Festiwal 10 IX 2012 1


125. V Festiwal 10 IX 2012 2


126. V Festiwal 10 IX 2012 3


127. V Festiwal 10 IX 2012 4


128. V Festiwal 10 IX 2012 5


129. V Festiwal 10 IX 2012 6


130. V Festiwal 10 IX 2012 7


131. V Festiwal 10 IX 2012 8


132. V Festiwal 10 IX 2012 9


133. V Festiwal 10 IX 2012 10


134. V Festiwal 10 IX 2012 11


135. V Festiwal 10 IX 2012 12


136. V Festiwal 10 IX 2012 13


137. V Festiwal 10 IX 2012 15


138. V Festiwal 10 IX 2012 16


139. V Festiwal 10 IX 2012 17


140. V Festiwal 10 IX 2012 14


141. Drohobycz dojazd


142. sprawozdanie2011


143. Wiersze


144. Kontakt/Contact


145. PODZI?KOWANIA


146. Bruno4ever 2014


147. Bruno4ever 2013


148. Sprawozdania 2014-16


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs