Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

drohobycz bu??garii noce nieznanaukraina bruno o schulzu szpilki g??recka lublin eon horusa zwierciad??o golberg leszek m?dzik nasi arty??ci festiwal 2012 cytaty o schulzu jarecka galeria krcha filmy
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542334 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Szukaj
1. We wtorek po??egnamy niezwyk??? osob?


2. Ciekawa mapa satelitarno-orientacyjna Drohobycza


3. Pogrzeb prof. Ma??gorzaty Kitowskiej-?ysiak


4. ??Absynt?, wybory i Stan Perfecki


5. W Drohobyczu wygra??a ??Swoboda?


6. Druga Jesie?? w Drohobyczu. W 70. rocznic? ??mierci Brunona Schulza


7. W 120. urodziny oraz 70. rocznic? ??mierci pisarza i artysty Brunona Schulza


8. Bruno4ever 2012. Schulzowski Listopad. Lublin, Radzy?? Podlaski, Kazimierz Dolny


9. Micha??owski wystawia po raz 4. w Drohobyczu


10. Tysi?ce zdj??, dziesi?tki film??w


11. Prof. Ma??gorzata Kitowska-?ysiak nie ??yje


12. Joram Bronowski o Brunonie Schulzu: Inno??? w krajobrazie polskiej literatury


13. Po Samogonie i Cynamonie - Absynt. Nowa p??yta Jurija i Karbido


14. BRUNO4EVER. 2012. Wystawa w Radzyniu Podlaskim


15. BRUNO4EVER. Wystawa w Bramie Grodzkiej


16. BRUNO4EVER. Schulz, o Schulzu i o schulzni?tych


17. BRUNO4EVER. Oleksiak, Lubkiwski i Schenkelbach


18. DRUGA JESIE??. W 70 lecie ??mierci Brunona Schulza


19. BRUNO4EVER. 26 listopada: performance Teatru Alter


20. VIDEO. Modlitwa ekumeniczna 19 listopada 2012 w Drohobyczu


21. BRUNO4EVER. Brawa dla Saszy Maksymowa i Alteru


22. SWASTYKA NA DRZWIACH TEATRU ALTER W DROHOBYCZU. NOWE: TAK??E NA SYNAGODZE


23. BRUNO4EVER. Projekt "Szpilki" Anny Kaszuby-D?bskiej - w Lublinie


24. BRUNO4EVER. Mapa niepami?ci i wsp????czesna kobieco???


25. P?YTA ALFREDA SCHREYERA. ??piewak z Drohobycza zaprasza na w?dr??wk? w czasie


26. PRZEK?ADY. Druga Strona Sto??u - Bruno Schulz w Tajpej


27. MEDIA. DW. DE: Brunoschulzomania na Ukrainie


28. Spektakl ??Zwierciad??o. Podw??jna nieobecno???? Joli Jareckiej w teatrze w Drohobyczu


29. Tw??rczo??? Brunona Schulza w domenie publicznej


30. HISTORIE Z P???TORA MIASTA (1)


31. NOWY ROK 2013


32. Leonid Golberg rozmawia z Wei-Yun Lin-G??reck?


33. HISTORIE Z P???TORA MIASTA (2)


34. MISZ MASZ Z 2012 ROKU


35. HISTORIE Z P???TORA MIASTA (3)


36. Rocznica ??mierci prof. W??adys??awa Panasa (1947-2005)


37. Wiersz Wasyla Machno o Drohobyczu


38. Architektoniczna metafora prozy Brunona Schulza


39. Schulz w ??wiecie muzyki


40. Jerofiejew o Schulzu, czyli B??g ugotowany


41. Schulzowski spektakl Sceny Plastycznej KUL Leszka M?dzika


42. 155 lat c.k. gimnazjum w Drohobyczu


43. Bitwy o Ma??y Rynek. Rok 2013 i rok 1928.


44. Wystawa Olega Lubkiwskiego w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki


45. Drohobycz w Prima Aprilis. Jak sztygar karmi?? ma??p? preclem


46. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza


47. Wystawa Stanis??awa O??oga w Rzeszowie. Drohobycz i Kazimierza Dolny, Bruno Schulz i Szalom Asz


48. Drohobycz. Pami?ci prof. Marka Golberga (1922-2007). Mark Golberg, W??adys??aw Panas i Bruno Schulz


49. Zmar??a Doreen Daume, t??umaczka opowiada?? Brunona Schulza na niemiecki


50. Drohobycz i jego posadzki. Wystawa Mariusza Drzewi??skiego w Muzeum Lubelskim


51. Drohobycz - Lublin. Czwarty tom rocznika naukowego ??Pogranicze. Polska ?? Ukraina?


52. Knajpa filarem kultury. Hades-Szeroka Art Festival


53. Schulzowskie ??Lustro?, dwudziesty spektakl Sceny Plastycznej KUL


54. Cerkiew ??w. Jura w Drohobyczu na Li??cie UNESCO


55. Schulzowski ??Niewyczerpany transformista? Teatru Mumerus w re??yserii Wies??awa Ho??dysa


56. BRUNO4EVER 2013. Ulica Krokodyli, paralelny Schulz i noc lipcowa z niewinn? kuzynk???


57. Sztuka Bernda M??llera ??Bruno Schulz i rutyna z??a?


58. SALON LUDZI CIEKAWYCH. Maks Skrzeczkowski oraz Dorota i Wojciech Nowakowscy


59. UGO RICCARELLI. Zmar?? autor ksi???ki ??Cz??owiek, kt??ry by? mo??e nazywa?? si? Schulz?


60. Dlaczego Lublin? W pa??dzierniku Hades Szeroka Art Festival II


61. O Brunonie Schulzu w Czerniowcach, mie??cie Paula Celana. Dni Brunona Schulza.


62. Grzegorz J??zefczuk, prezes Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza, laureatem Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury 2012


63. Po co nam Bruno Schulz? O Schulzu w mie??cie Celana. Drohobycz - Czerniowce


64. BRUNO4EVER 2013 II CZ????. Bruno4ever w Lublinie, Druga jesie?? w Drohobyczu. 4-21.11.2013


65. Dla Brunona Schulza. Udane spotkania ??Drugiej jesieni 2013? w Drohobyczu


66. Zmar?? Wojciech Krukowski (1944-2014), wielki artysta, przyjaciel Drohobycza i spraw schulzowskich


67. Dziewi?? lat temu zmar?? prof. W??adys??aw Panas


68. P??jdziesz na spacer z Brunonem Schulzem? Projekt modyfikacji Izby Pami?ci Brunona Schulza w Drohobyczu


69. SZ??STY MI?DZYNARODOWY FESTIWAL BRUNONA SCHULZA W DROHOBYCZU


70. Zako??czy?? si? VI Mi?dzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu


71. SZ??STY FESTIWAL 2014. Monique Stalens i Leszek M?dzik czyli Bruno Schulz w (delikatnych) okowach teatru.


72. Drohobycz. Otwarto odnowion? wersj? Muzeum ?? Pokoju Brunona Schulza w Drohobyczu


73. SPRAWY BRUNONA SCHULZA W DROHOBYCZU ZNOWU ZAGRO??ONE. LIKWIDACJA CENTRUM POLONISTYCZNEGO. PROSIMY O POMOC


74. DROHOBYCZ. Nowy album Igora Feciaka o Drohobyczu. Z Brunonem Schulzem w tle


75. BRUNO4EVER 2014. Jan Gondowicz, wystawa, koncert i Drohobycz


76. LISTOPADOWA ??DRUGA JESIE??? W DROHOBYCZU. W 72. rocznic? ??mierci Brunona Schulza.


77. DROHOBYCZ ?? LUBLIN ?? ??WIAT. Schulzowski doktorat honorowy dla Grzegorza J??zefczuka


78. 10 lat temu zmar?? profesor W??adys??aw Panas...


79. IGOR MENIOK (7.05.1973-5.03.2005). IN MEMORIAM


80. Schulz, krzes??a i panny. Wystawa W??odzimierza Finke w ????dzkiej Miejskiej Galerii Sztuki


81. PO??EGNANIE. ALFRED SCHREYER (8 maja 1922-25 kwietnia 2015)


82. BRUNO4EVER 2015. Jurij Andruchowycz i Karbido i nie tylko


83. Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury. Recenzja Ostapa S??ywynskiego w ??Akcencie?


84. FUNDACJA CHRO??MY DZIEDZICTWO DLA BRUNONA SCHULZA I DROHOBYCZA


85. BRUNO4EVER 2015. Dni Brunona Schulza Bruno4ever. Listopad 2015. Lublin i Drohobycz


86. ZADURA I LUBKA - NOWE KSI???KI. Spotkanie w Drohobyczu


87. ZAPOMNIANE TEKSTY BRUNONA SCHULZA. Schulz o malarzach z Drohobycza.


88. DRUGA JESIE?? DROHOBYCZ 2015. Historia i sztuka, pami?? i rozmowa


89. SI??DMY FESTIWAL W DROHOBYCZU NA POCZ?TKU CZERWCA 2016


90. 4-7 MAJA. Hades Szeroka Art Festival 2016, czyli knajpa filarem kultury


91. Program VII Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. 3??9 czerwca 2016 roku


92. DNI BRUNONA SCHULZA W LUBLINIE. Czyli Bruno4ever 2016


93. Wiera Meniok w??r??d nominowanych do Nagrody ??Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia


94. 10 lat temu w Drohobyczu. Lubelskie prezentacje kultury i sztuki


95. DRUGA JESIE?? DROHOBYCZ 2016. W 74. rocznic? ??mierci Brunona Schulza


96. Oleg Steciuk napisa??, Lokal na Pa??skiej pom??g??. PIERWSZY PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO DROHOBYCZU


97. BRUNO4EVER 2017 LUBLIN. Lothar Quinkenstein: ????rodek Europy. Mi?dzy mitologi? a kaba????


98. 10 lat Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza


99. W 1965 roku Mychaj??o Sza??ata przypomnia?? Drohobyczowi Brunona Schulza.


100. 10 LAT SFBS. 700 LAT LUBLINA. Delegacja z Drohobycza w Lublinie


101. SCHULZ W BU?GARII. Wiera Meniok opowiada??a o drohobyckim festiwalu schulzowskim w Sofii i Wielkim Tyrnowie


102. LUBLIN. ZMAR? MALARZ ARTYSTA ANDRZEJ A. WIDELSKI, PRZYJACIEL FESTIWALU I DROHOBYCZA


103. BRUNO4EVER 2017. Wystawy fotograficzne Marca Sagnola i Grzegorza J??zefczuka.


104. GRUZJA. Bruno Schulz po gruzi??sku. Promocja w Tibilisi


105. DROHOBYCZ. Jubileusz o. Olega Kiekosza, kapelana Uniwersytetu w Drohobyczu


106. DROHOBYCZ-??WIAT. Pi?tna??cie lat temu, 5 listopada 2002 roku, powsta??o Centrum Polonistyczne, schulzologiczny o??rodek Ukrainy i ??wiata


107. DROHOBYCZ. Druga Jesie?? 2017. Zapraszamy.


108. ACTA SCHULZIANA NR 2: DRUGA JESIE??. CZYTANIA LISTOPADOWE W DROHOBYCZU


109. FESTIWAL 2018. Do Drohobycza przyjedzie teatr z Brazylii Turma do Dion?sio


110. 100 LAT NIEPODLEG?O??CI. Schulz i Pi??sudskim. Pisarz i w??dz.


111. FESTIWAL 2018: SERHIJ ??ADAN. ??adan po ukrai??sku i po polsku i na koncercie


112. FESTIWAL 2018. 7 DNI, PONAD 100 WYDARZE??, GO??CIE Z 15 KRAJ??W


113. PROGRAM VIII MI?DZYNARODOWEGO FESTIWALU BRUNONA SCHULZA W DROHOBYCZU


114. SCHULZFEST 2018. Koncert inauguracyjny. JAK PUZON Z JASNEGO NIEBA


115. SCHULZFEST 2018. Zobacz relacje video, fotograficzne, internetowe i prasowe


116. Lw??w, ?????ר???, ??????????, Lemberg??43: Miasto, kt??re (nie) prze??y??o


117. DROHOBYCZ. Muzeum-Pok??j Brunona Schulza w Drohobyczu


118. LW??W. 25. Book Forum Best Book Award dla "Narzeczonej Schulza"


119. DROHOBYCZ. Uszkodzenia Muzeum-Pokoju Brunona Schulza. PROSIMY O POMOC


120. DROHOBYCZ. DRUGA JESIE??. 19-20.XI.2018. Program. ?????????????. ????????? ?????????. ????????????? ???????


121. RZESZ??W. Farfarele. Fabryka fabu??. Wystawa Stanis??awa O??oga


122. DRUGA JESIE?? 2018. ACTA SCHULZIANA NR 3: MIEJSCE. Kilka rzeczowych uwag niechaj pos??u??y do zrozumienia sprawy??


123. DZI?KUJEMY. LISTA DARCZY??C??W. 28 os??b z Polski i Ukrainy wspar??o darowiznami Muzeum Pok??j Brunona Schulza w Drohobyczu


124. KIJ??W. Premiera "Demiurga" wg Brunona Schulza w Kijowie. Spektakl Olega Lipcyna


125. SCHULZ / FORUM O ??SMYM FESTIWALU


126. BRUNO4EVER LUBLIN-DROHOBYCZ 2019. Spotkania i Rekonesansy Artystyczne


127. PAMI?CI MA?GORZATY KITOWSKIEJ-?YSIAK: Lublin - Drohobycz


128. PLANETA SCHULZ. O Festiwalu w "Kontekstach" (nr 1-2/2019)


129. Statut Stowarzyszenia


130. Festiwal w Drohobyczu


131. Stowarzyszenie


132. Stowarzyszenie Historia


133. Stowarzyszenie Czlonkowie


134. Stowarzyszenie Honorowi


135. Sprawozdania


136. IV Festiwal 2010 Relacja


137. Drohobycz Historia


138. Bruno4ever 2011


139. Trzeci Festiwal 2008 Relacja


140. Trzeci Festiwal 2008 25 V


141. Trzeci Festiwal 2008 26 V


142. Trzeci Festiwal 2008 27 V


143. Trzeci Festiwal 2008 28 V


144. Trzeci Festiwal 2008 30 V


145. Trzeci Festiwal 2008 31 V


146. Bruno4ever 2009


147. Bruno4ever 2007 Jesien


148. Bruno4ever 2007 Kalendarium


149. Bruno4ever 2007 Rozmowa


150. Artysta Stanislaw Ozog


151. Artysta Andrzej Widelski


152. Bruno4ever2011 a


153. IV Festiwal 2010 24 V


154. IV Festiwal 2010 25 V


155. IV Festiwal 2010 26 V


156. IV Festiwal 2010 27 V


157. IV Festiwal 2010 28 V


158. Artysta Bartlomiej Michalowski


159. Artysta Mariusz Drzewinski


160. Testowa subkategoria a


161. V Festiwal 2012 Program


162. V Festiwal Publikacje


163. Artysta Robert Chudzynski


164. BrunoSchulz Bibliografia


165. IV Festiwal 2010 29 V


166. Partnerzy Centrum


167. Artysta Slawek Wojtowicz


168. Drohobycz Galer Droho Festiwal 2012


169. Drohobycz Galeria


170. V Festiwal 6 IX 2012


171. V Festiwal 7 IX 2012 8


172. V Festiwal 7 IX 2012 9


173. V Festiwal 7 IX 2012 10


174. V Festiwal 7 IX 2012 12


175. V Festiwal 7 IX 2012 13


176. V Festiwal 7 IX 2012


177. V Festiwal 7 IX 2012 0


178. V Festiwal 7 IX 2012 1


179. V Festiwal 7 IX 2012 3


180. V Festiwal 7 IX 2012 4


181. V Festiwal 7 IX 2012 5


182. V Festiwal 7 IX 2012 11


183. V Festiwal 7 IX 2012 15


184. V Festiwal 7 IX 2012 16


185. V Festiwal 7 IX 2012 14


186. V Festiwal 7 IX 2012 6


187. V Festiwal 7 IX 2012 7


188. V Festiwal Relacje Filmowe


189. V Festiwal Relacje tekstowe 1


190. V Festiwal Relacje Tekstowe


191. V Festiwal 9 IX 2012 9


192. V Festiwal 9 IX 2012 10


193. V Festiwal 9 IX 2012 11


194. V Festiwal 9 IX 2012 12


195. V Festiwal 9 IX 2012 13


196. V Festiwal 9 IX 2012 14


197. V Festiwal 9 IX 2012


198. V Festiwal 9 IX 2012 1


199. V Festiwal 9 IX 2012 2


200. V Festiwal 9 IX 2012 3


201. V Festiwal 9 IX 2012 4


202. V Festiwal 9 IX 2012 5


203. V Festiwal 9 IX 2012 6


204. V Festiwal 9 IX 2012 7


205. V Festiwal 9 IX 2012 8


206. V Festiwal 11 IX 2012


207. V Festiwal 11 IX 2012 1


208. V Festiwal 11 IX 2012 2


209. V Festiwal 11 IX 2012 3


210. V Festiwal 11 IX 2012 4


211. V Festiwal 11 IX 2012 5


212. V Festiwal 11 IX 2012 6


213. V Festiwal 11 IX 2012 7


214. Artysta Wojciech Walkiewicz


215. Drohobycz Hotele


216. Drohobycz dojazd


217. sprawozdanie2011


218. Wiersze


219. Kontakt/Contact


220. PODZI?KOWANIA


221. Sto lat temu


222. slowka


223. Bruno4ever 2014


224. Bruno4ever 2013


225. Sprawozdania 2014-16


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs